Pantay na alokasyon

Sa punto kung saan ang marhinal na tubo Pantay na alokasyon umaabot sa sero, ang karagdagang mga pagtaas sa produksiyon ng isang kalakal ay humihinto.

Sa pagiging nasa kurba ay maaari pa ring hindi buong sumapat sa kaigihang paglalaan na tinatawag ring kaigihang Pareto kung ito ay hindi Pantay na alokasyon ng isang halo ng mga kalakal na pinapaboran ng mga konsumer sa iba pang mga punto.

Ang lihis ng kurba sa isang punto dito ay nagbibigay ng trade-off sa pagitan ng dalawang mga kalakal.

Para sa konsumer, ang puntong ito ay dumarating kapag ang marhinal na utilidad ng isang kalakal, net ng presyo, ay umaabot sa sero na hindi nag-iiwan ng net na pakinabang mula sa karagdagang pagtaas ng konsumpsiyon.

Ang mga prodyuser halimbawa ang mga negosyo ay hinipotesis na nagmamaksima ng tubo na nangangahulugan ang mga ito ay nagtatangka na lumikha at magsuplay ng halaga ng mga kalakal na magdadala sa kanila ng pinakamataas na tubo. Ang kaigihan ay mapapabuti kung ang mas maraming output ay malilikha nang walang pagbabago sa mga input o sa ibang salita ay ang halaga ng "itinapon" ay napaliit.

Ito ay isang prosesong ekonomiko na gumagamit ng mga input upang lumikha ng isang komoditad para sa pagpapalit o direktang gamit. Ang makronekonomikang instabilidad hindi matatag ay isang pangunahing pinagmumulan ng kabiguan ng pamilihan na ang pangkalahatang kawalan ng konpidensiya sa negosyo o panlabas na sindak shock ay maaaring magpahinto ng produksiyon at distribusyon na nagpapahina ng mga ordinaryong pamilihan na kundi nito ay ligtas.

Ang ekwilibrium ng pamilihan ay nangyayari kapag ang kantidad na sinuplay ay katumbas ng kantidad na kinailangan na interseksiyon ng mga kurbang suplay at pangangailangan sa pigura sa itaas.

Ang pinakahalatang mga uri ng mga negosyo ang mga korporasyonsosyohanat mga tiwala trusts. Ang mga kaugnay na problema sa kaseguruhan ang adbersong seleksiyon gaya ng sa pinaka-nanganganib ay pinakamalamang na magpaseguro insure gaya ng Pantay na alokasyon walang habas na motorista at ang moral na panganib gaya ng mga resulta ng kaseguruhan sa mas mapanganib na pag-aasal gaya ng walang habas na pagmamaneho ng sasakya.

Ang mikroekonomika ay nag-aaral kung paanong nag-uugnayan ang mga manlalarong ito sa pamamagitan ng mga indibidwal na pamilihan kung ipagpapalagay na may kakulangan ng mga makakalakal Pantay na alokasyon unit at regulasyon ng pamahalaan.

Ang mga halimbawa ng gayong pagiging madikit ng mga presyo sa mga partikular na pamilihan ay kinabibilangan ng rate ng sahod sa mga pamilihan ng trabaho at ipinaskil na mga presyo sa mga pamilihang lumihis sa perpektong kompetisyon.

Ito ay nagsaalang-alang ng istraktura ng gayong mga pamilihan at ang mga interaksiyon nito. Ang modelo ng suplay at pangangailangan ay humuhula na sa ibinigay na mga kurbang suplay at pangangailangan, ang presyo at kantitad ay papatag sa presyo na gumagawa sa kantitad na sinuplay na katumbas ng kantidad na kinailangan.

Dito rin, ang mga tagatukoy ng suplay gaya ng presyo ng mga paghalili, gastos ng produksiyon, tekonolohiyang nilapat at iba iba pang mga paktor na input ng produksiyon ay lahat kinukuha na konstante para sa isang spesipikong yugto ng panahon ng ebalwasyon ng suplay.

Pinag-aaralan din nito ang komplikadong interaksiyon sa pagitan ng mga manlalaro ng pamilihan sa pamamagitan ng parehong pagbili at pagbebenta.

Ang mikroekonomika ay nag-aaral ng mga indibidwal na pamilihan sa pamamagitan ng pagpapasimple ng sistemang ekonomiko sa pagpapalagay na ang gawain sa pamilihan na sinusuri ay hindi umaapekto sa iba pang mga pamilihan. Ayon kay Ronald Coaseang tao ay nagsisimulang mag-organisa ng kanilang produksiyon sa mga negosyo kapag ang halaga ng pagnenegosyo ay naging mas mababa kesa sa paggawa nito sa pamilihan.

Ayon sa teoriya, ito ay maaaring magbigay ng isang komparatibong pakinabang sa produksiyon ng mga kalakal na gumagamit ng mas intensibong ng relatibong mas sagana at kaya ay relatibong mas murang input.

Sa pinakasimpleng kaso, ang isang ekonomiya ay maaari lamang lumikha ng dalawang kalakal sabihing "mga baril" at "mantikilya". Sa mahabang pagtakbo, ang lahat ng mga input ay maaaring ayusin ng pangasiwaan. Ang teoriyang marhinalista gaya ng sa itaas ay naglalarawan ng mga konsumer bilang nagtatangka na umabot sa pinaka-ninanais na mga posisyon na sumasailalim sa mga pagtatakdang sahod at kayamanan samantalang ang mga prodyuser ay nagtatangkang magmaksima ng kanilang mga tubo na sumasailalim sa kanilang mga pagtatakda kabilang ang pangangailangan para sa mga kalakal na nilikha, teknolohiya at presyo ng mga input.

Ang batas ng suplay ay nagsasad sa pangakalahatan na ang pagtaas sa presyo ay tumutungo sa paglawig ng suplay at ang isang pagbagsak sa presyo ay tumutungo sa pagliit sa suplay. Isang halimbawa ng PPF Ang production-possibility frontier PPF ay isang ekspositoryong pigura sa pagkakatawan ng kakulangan, gastos at kaigihan.

Ang mga negosyong nasa ilalim ng hindi perpektong kompetisyon ay may potensiyal na maging mga tagagawa ng presyo na nangangahulugang sa paghawak ng isang mataas na hindi bahagi ng kapangyarihan sa pamilihan, maaari nitong impluwensiyahan ang mga presyo ng kanilang mga produkto.

Paghahati ng trabahoKomparatibong pakinabangat Mga pakinabang mula sa kalakalan Ang espesyalisasyon ay itinuturing na susi sa kaigihang ekonomiko batay sa mga pagsasaalang-alang na teoretikal at empirikal.

Ang isang malawak na tinatanggap na pangkalahatang pamantayan ang kaigihang Pareto na naabot kapag wala nang karagdagang pagbabago ang gagawa sa isa na mas mabuti nang hindi gagawa sa isa pa na mas masahol. Ito ay dahil ang pagdami ng output ng isang kalakal ay nangangailangan ng paglipat ng mga input dito mula sa produksiyon ng iba pang kalakal na nagpapaunti sa huli.

Sa isang presyo sa ilalim ng ekwilibrium, may isang kakulangan ng kantitad na sinuplay kumpara sa kantitad na kinailangan. Ang mga negosyoay nagsasama ng trabaho labor at kapital at maaaring magtamo ng mas malaking mga ekonomiya ng iskala kapag ang aberaheng presyo kada unit ay bumababa habang maraming mga unit ay pinoprodyus kesa sa indibidwal na pamilihang pangangalakal.

Sa isang ibinigay na kantidad ng isang kalakal ng konsumer, ang punto sa kurbang pangangailangan ay nagpapakita ng halaga o marhinal na utilidad sa mga konsumer para sa unit na ito. Ang karamihan ng nilalapat na ekonomika sa patakarang pampubliko ay nauukol sa pagtukoy kung paanong ang kaigihan ng isang ekonomiya ay mapapabuti.

Ang manedyerial na ekonomika ay naglalapat ng mikroekonomikong analisis sa spesipikong mga pagpapasya sa mga negosyo o ibang mga pinangangasiwaang unit. Sa isang kompetetibong pamilihan ng trabaho halimbawa, ang kantitad ng trabaho at ang presyo ng trabho rate ng sahod ay nakasalalay sa pangangailangan para sa trabaho mula sa mga amo para sa produksiyon at suplay ng trabaho mula sa mga potensiyal na trabahador.

Ang presyo sa ekwilibrium ay tinutukoy ng suplay at pangangailangan. Ang ekonomikang kapakanan welfare economics ang normatibong sangay ng ekonomika na gumagamit ng mga pamamaraang mikroekonomika upang sabay na matukoy ang kaigihang paglalaan sa loob ng ekonomiya at pamamahagi ng sahod na kaugnay nito.

Ang mga asimetria ng impormasyon at mga pamilihang hindi kompleto ay maaaring magresulta sa ekonomikang kawalang kaigihan ngunit isa ring posibilidad ng pagpapabuti ng kaigihan sa pamamagitan ng pamilihan, legal at mga regulatoryong remedya.alokasyon ito ay isang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman sa ibat ibang gamit ng upang sagutin ang mga pangunahing pangangailangan at katanungan ng isang lipunan sa suliranin sa kakapusan.

Mekanismo ng Alokasyon sa ilalim ng Iba't ibang Sistemang Pangkabuhayan Nagsimula ang sosyalismo bilang protesta laban sa hindi mabuting epekto ng Rebolusyong Industriyal. Tutol ang sistemang ito sa sumusunod na mga patakaran ng kapitalismo: Pribadong pagmamay-ari ng kagamitan sa produksyon dahil sa hindi pantay na.

Alokasyon I. Alokasyon Ang pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman sa apat na salik ng produksyon, ang: o Lupa – renta/ upa o Manggagawa – sahod o Puhunan – interes o Pamamahala – tubo Mahahalagang Katanungang Pang-ekonomiko na 5/5(4).

Jul 04,  · Alokasyon by Group 5 Discussants: Casey and Gab Visual Aids: Lianne and Joyce Q and A: Sam and Teresa Submitted to Ma'am Joyda. Kahulugan ng ALOKASYON Mekanismong ginagamit para sa paglalaan, pagtatakda at pamamahagi ng salat o limitadong pinagkukunang- yaman upang matugunan ang pangangailangan ng pamayanan.

KATANGIAN NG ALOKASYON 1.

Pantay-pantay na distribusyon ng yaman ng bansa upang tugunan ang pangangailangan ng. Nagpapakita ng pantay na pagbabago sa pagtugon ng prodyuser at presyo.: A. elastik B. di-elastik C. unitary D. ganap na elastik 7.

Salik na nakaaapekto sa suplay: A. kita ng konsyumer B. kagustuhan ng mamimili C. gastos sa produksyon D.

panlasa ng mamimili 5. 5 8. Ang relasyon ng dami ng isinusuplay sa presyo ay: A. di-tuwiran. B. magkapareho.

Download
Pantay na alokasyon
Rated 4/5 based on 38 review