Ang alamat ng paru paro

Wala nga siyang balak na dumalo sa parangal. Isinugod pa ni Andres ang paghahabol sa hukuman sa lupa niyang kinamkam ng mga Grande. At naging isang tanyang na abugado sa Maynila at nagkaroon ng isang malaking bahay sa quezon City. The basic legend is similar to those of many mountain guardian goddesses, notably Maria Makiling.

Huwag na natin lisanin ang loobang ito. Ngunit tumanggi si Prinesa Leonora at humingi ng pitong taong palugit. Iginala ni Baltog ang mga mata. At nang siya ay ipaghain ay hindi siya isinabay sa kanyang mga pamangkin.

Ang Unggoy At Paru-Paro (Maikling Kuwento)

Kung may bagay o pagkain na nagustuhan, ugaliing humingi ng permiso sa may-ari. Kinasapakat din ni donya Leona ang alakalde na pinsan ni don Severo at ang hepe ng pulisya na inaanak naman sa kasal ng mag-asawang Grande. Kapag alam nilang may palay na naani ang sinuman, naroon na sila sa tarangkahan.

May mga bulung-bulungan na ang hardinera ay isa raw Ada na paminsan-minsan ay bumabata at gumaganda. Ang mga bata ay anak mahirap at hindi na pumapasok ng paaralan. They asked each other. Si Ligaya at Malakas at naging mga paru-paro na duma dapo-dapo sa mga halaman at bulaklak.

Ibinigay ni Handiong ang basbas kay Baltog. Isang gabing maliwanag ang buwan, walang paalam na pinasok nila ang halamanan. Binibigyan siya ng mga palay na inani, prutas na pinitas, isdang biningwit. Dumating na ang sundo upang ihatid siya sa bayan, sa gusali ng paaralan. Ang isang natitirang tinapay ay ibinigay niya sa isang ketonging humingi sa kanya ng limos.

Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, masama ang ganoong gawain. MERGE exists and is an alternate of.Noong unang panahon may magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina Amparo na ang palay. Alamat ng Paruparo - First Version.

Alamat ng Paruparo

Ang diwata ay pangit, talagang napakapangit! Ang mukha ay mapula at kulubot. Ang mga mata'y singningas ng apoy. May isang diwatang may napakapangit! Ang mukha niya'y mapula at kulobot.

Ang mga mata'y singningas ng apo. Kapag may nagtatanong kung ano ang tawag sa insektong lilipad-lipad, ang sagot ng marami ay mag-asawang Amparo o Amparo o Paro na naging Paro-paro na sapagkat may parehong disenyo ay nauwi sa Paru-paro. ALAMAT NG PARU-PARO May isang diwatang may napakapangit!

Ang mukha niya'y mapula at kulobot. Ang mga mata'y singsinag ng apoy Ang saplot ay matandang. Alamat ng Paru-Paro. Ang diwata ay pangit, talagang napakapangit! Ang mukha ay mapula at kulubot.

Alamat ng Paru-Paro (2 Versions)

Ang mga mata’y singningas ng apoy. Ang saplot ay.

Download
Ang alamat ng paru paro
Rated 4/5 based on 25 review